ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Temadata/Fauna_Flora_Svalbard)

Hvalrossliggeplasser (0)
Høy Høy
Middels Middels
Lav Lav
Ubestemt Ubestemt
Røye (1)
Stasjonær Stasjonær
Anadrom Anadrom
Uspesifisert Uspesifisert
Alle kolonier (3)
Alke (4)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Alkekonge (5)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Gråmåke (6)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Havhest (7)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Hvitkinngås (8)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Ismåke (9)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Kortnebbgås (10)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Krykkje (11)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Lomvi (12)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Lunde (13)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Polarlomvi (14)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Polarmåke (15)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Praktærfugl (16)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Ringgås (17)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Rødnebbterne (18)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Sildemåke (19)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Storjo (20)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Svartbak (21)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Teist (22)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Ærfugl (23)
ikke telles ikke telles
1-10 1-10
10–100 10–100
100-1000 100-1000
1000–10 000 1000–10 000
10 000–100 000 10 000–100 000
100 000–1 000 000 100 000–1 000 000
Alle observasjoner (25)
Blåhval (26)
Delfin ubest. art (27)
Finnhval (28)
Grindhval (29)
Grønlandshval (30)
Grønlandssel (31)
Hval ubest. art (32)
Hvalross (33)
Hvithval (34)
Isbjørn (35)
Klappmyss (36)
Knølhval (37)
Kvitnos (38)
Kvitskjeving (39)
Narhval (40)
Nebbhval (41)
Nise (42)
Ringsel (43)
Seihval (44)
Sel ubest. art (45)
Spekkhogger (46)
Spermhval (47)
Springer (48)
Steinkobbe (49)
Storkobbe (50)
Vågehval (51)
Reinbestandsområder (52)
<all other values> <all other values>
Barentsøya Barentsøya
Edgeøya Edgeøya
James, Dickson og Bünsow Land James, Dickson og Bünsow Land
Kong Karls Land Kong Karls Land
Nathorst og Heer Land Nathorst og Heer Land
Nordaust-Spitsbergen Nordaust-Spitsbergen
Nordaustlandet Nordaustlandet
Nordenskiöld Land og Sabine Land Nordenskiöld Land og Sabine Land
Nordvest-Spitsbergen Nordvest-Spitsbergen
Oscar II Land Oscar II Land
Prins Karls Forland Prins Karls Forland
Sørkapp Land Sørkapp Land
Wedel Jarlsberg og Torell Land Wedel Jarlsberg og Torell Land
Biogeografiske soner (53)
Arktisk polarørken Arktisk polarørken
Nordarktisk tundra Nordarktisk tundra
Mellomarktisk tundra Mellomarktisk tundra
Indre fjordsone Indre fjordsone
Ingen data Ingen data
Svalbard_Vegetationmap_22cl (54)
Uklassifisert / Unclassified Uklassifisert / Unclassified
Hav og fjorder / Sea and fjords Hav og fjorder / Sea and fjords
Innsjøer, vatn, elver og breelver / Inland lakes, broad flooding rivers, melt zones Innsjøer, vatn, elver og breelver / Inland lakes, broad flooding rivers, melt zones
Skyggeområder og utsmeltingsområder / Shadow areas Skyggeområder og utsmeltingsområder / Shadow areas
Isbreer - Utsmeltingssoner rundt isbreer / Glaciers Isbreer - Utsmeltingssoner rundt isbreer / Glaciers
Nakne leir og grusflater - ikke-vegetert til sparsomt vegetert / Wet, non-vegetated to sparsely vegetated flats, beaches, slopes and river fans Nakne leir og grusflater - ikke-vegetert til sparsomt vegetert / Wet, non-vegetated to sparsely vegetated flats, beaches, slopes and river fans
Bart fjell, grus- og blokkmark ikke-vegetert til sparsomt vegetert / Dry, non-vegetated to sparsely vegetated barrens, slopes and ridges Bart fjell, grus- og blokkmark ikke-vegetert til sparsomt vegetert / Dry, non-vegetated to sparsely vegetated barrens, slopes and ridges
Sparsomt vegeterte leir-/strand-/grusflater/mosetundra / Vegetated flats, coastal moss tundra, vegetated beaches, slopes and river fans / Moderate snowbed and snowflush communities Sparsomt vegeterte leir-/strand-/grusflater/mosetundra / Vegetated flats, coastal moss tundra, vegetated beaches, slopes and river fans / Moderate snowbed and snowflush communities
Snøleier og fjellbunkemark / Moderate snowbed and snowflush communities Snøleier og fjellbunkemark / Moderate snowbed and snowflush communities
Sump og våtmark/mosetundra / Swamps, mires and wet moss tundra Sump og våtmark/mosetundra / Swamps, mires and wet moss tundra
Fuktig/våt mosetundra med gras/starr/polarvier / Moist/wet tussock and mosstundra Fuktig/våt mosetundra med gras/starr/polarvier / Moist/wet tussock and mosstundra
Frodig og våt tundramyr/mosetundra / Mires and wet marsh/moss tundra Frodig og våt tundramyr/mosetundra / Mires and wet marsh/moss tundra
Mosetundra av gullmose-snøull-polarreverumpe-småtundragrastypen / Moist moss tundra - Dominated by species like Tomentypnum nitens, Alopecurus borealis, Eriophorum schueuchzeri and Dupontia fisheri ssp. psilosantha Mosetundra av gullmose-snøull-polarreverumpe-småtundragrastypen / Moist moss tundra - Dominated by species like Tomentypnum nitens, Alopecurus borealis, Eriophorum schueuchzeri and Dupontia fisheri ssp. psilosantha
Rik fuglefjellsvegetasjon og våt mosetundra / Bird cliff and wet moss tundra communities Rik fuglefjellsvegetasjon og våt mosetundra / Bird cliff and wet moss tundra communities
Frodig engsamfunn / Arctic meadows Frodig engsamfunn / Arctic meadows
Frodig engsamfunn og fuglefjellsvegetasjon / Arctic meadows and bird cliff vegetaton Frodig engsamfunn og fuglefjellsvegetasjon / Arctic meadows and bird cliff vegetaton
Tørre grasheier og knauser / Open dry-grass communities Tørre grasheier og knauser / Open dry-grass communities
Åpne reinrose- og bergstarrheier / Open Dryas communities/Carex rupestris Åpne reinrose- og bergstarrheier / Open Dryas communities/Carex rupestris
Reinrosehei / Dense Dryas heaths Reinrosehei / Dense Dryas heaths
Kantlynghei / Cassiope heaths with elements of Dryas heath Kantlynghei / Cassiope heaths with elements of Dryas heath
Frytlemark / Luzula vegetation - sparse graminoid vegetation - lichen Frytlemark / Luzula vegetation - sparse graminoid vegetation - lichen
Pionervegetasjon - polarørken / Gravel barren communities - Polar deserts Pionervegetasjon - polarørken / Gravel barren communities - Polar deserts
Polarørken, polygonmark og oppfrysingsmark / Polar deserts, polygon fields Polarørken, polygonmark og oppfrysingsmark / Polar deserts, polygon fields