ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Temadata/S_Sjogrenser_Svalbard)

Sj√łgrenser Svalbard (0)
Fiskevernsone Fiskevernsone
Sjøareal til 12 nm Sjøareal til 12 nm
Areal innafor grunnlinje Areal innafor grunnlinje