ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Temadata/Samfunn_Svalbard)

Bosetninger (0)
Fast bosetning Fast bosetning
Bosted utenom faste bosetninger Bosted utenom faste bosetninger
Fangststasjon Fangststasjon
Skyte-jaktforbudssoner (1)
Ferdselsforbud EksisterendeSone Ferdselsforbud EksisterendeSone
Skyteforbudssone Utvidelse2012 Skyteforbudssone Utvidelse2012
Skyteforbudssone gjeldende Skyteforbudssone gjeldende
Jaktforbud Jaktforbud
Søknadsplikt Søknadsplikt
Arealplanområder (2)
Prøveboring etter olje (3)
Utmål (4)
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Store Norske gull AS Store Norske gull AS
SOC SOC
Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS
Trust Arktikugol Trust Arktikugol
Northlight Oil A/S Northlight Oil A/S
Reistad Consult AS Reistad Consult AS
Svalbard Mineral AS Svalbard Mineral AS
Nox Polaris DA Nox Polaris DA
Sjøgrenser Svalbard (5)
Fiskevernsone Fiskevernsone
Sjøareal til 12 nm Sjøareal til 12 nm
Areal innafor grunnlinje Areal innafor grunnlinje