ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Temadata/T_Ferdselsregler_Svalbard)

Referanseområde_Forskning_Ost (0)
Sone A – Melde og forsikringsplikt Sone A – Melde og forsikringsplikt
Ferdselsforbud_SoneB (1)
Sone B - Ferdselsforbud 15. mai til 15. august Sone B - Ferdselsforbud 15. mai til 15. august
Ferdselsregler (2)
Ferdselsforbud Ferdselsforbud
Ikke meldeplikt Ikke meldeplikt
Meldeplikt for tilreisende Meldeplikt for tilreisende
Meldeplikt for alle Meldeplikt for alle