ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Skuterbegrensning (ID: 0)

Sub Layers: Name: Skuterbegrensning

Display Field:

Type: Group Layer

Geometry Type: null

Description: Skuterkjøring er regulert ulikt for tilreisende og fastboende på Svalbard. Det er også satt av områder der skuterkjøring ikke er tillatt i det hele tatt hele eller deler av året i nærheten av Longyearbyen. Skuterkjøring på Svalbard er hjemlet i motorferdselforskrift for Svalbard (24.6.2002). Det er tre unntakstrasèer i områder med skuterforbud. Dette er fra Agardh til Kjellstrømdalen over Passbreen. I tillegg er det åpna for kjøring på vilkår gjennom Bolterdalen og gjennom Reindalen i forbindelse med drift av gruvesamfunnet i Svea.

Copyright Text: ©Sysselmannen på Svalbard

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 0

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: false

Supports Statistics: false

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields: None


Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata