ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Unntakstrase (ID: 1)

Name: Unntakstrase

Display Field: Beskrivelse

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: Gjennom det store skuterfrie området øst for Longyearbyen går det tre trasèer som er åpne for noen typer skutertrafikk:Bolterdalen er åpen for nyttekjøring til og fra Svea dersom det er snøskredfare i Todalen.Nyttetrafikk med større utstyr er tillatt i Reindalen til Kjellstrømdalen.Fra østkysten er det en lovlig trasè over til Kjellstrømdalen. Trasèen er tillatt for fastboende og tilreisende i følge med fastboende.

Copyright Text: ©Sysselmannen på Svalbard

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata