ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Temadata/T_Skuterbegrensning_Svalbard)

Unntakstrase (1)
Nyttetrafikk Nyttetrafikk
Pendlerute Pendlerute
Vanleg Trafikk Vanleg Trafikk
Skutersoner (2)
Fri kjøring Fri kjøring
Scooterforbud Scooterforbud
Fastboende og tilreisende i følge med fastboende Fastboende og tilreisende i følge med fastboende
Fastboende i Ny-Ålesund og tilreisende i følge med fastboende Fastboende i Ny-Ålesund og tilreisende i følge med fastboende
Kun fastboende Kun fastboende
Kun fastboende til 1. mars Kun fastboende til 1. mars
Kun fastboende etter søknad Kun fastboende etter søknad