Karttjenester fra Norsk Polarinstitutt:

 

Opphavsrett © Norsk Polarinstitutt. Med forbehold om feil i kart og karttjeneste, og uten garantier om oppetid og tilgjengelighet. Det gis tillatelse til ikke-kommersiell privat bruk. Annen bruk kan kun skje etter avtale. Ved bruk av kartbilder, skal disse være merket tydelig med kildehenvisning til Norsk Polarinstitutt. Integrering eller bruk av kart eller karttjeneste i andre nettsider eller applikasjoner er ikke tillatt uten avtale. Systematisk nedlasting av kartbilder er ikke tillatt. All bruk er på eget ansvar. Dersom kart eller tjeneste blir benyttet i sammenhenger som strider mot norsk lov eller skader Norsk Polarinstitutt, vil dette kunne bli rettslig forfulgt. Norsk Polarinstitutt forbeholder seg retten til å nekte bruk og endre leveranser, vilkår og spesifikasjoner.