ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Tjenesten inneholder Geologiske kart i målestokkene 1:250 000 og 1:750 000.
summary: Tjenesten inneholder Geologiske kart i målestokkene 1:250 000 og 1:750 000.
extent: [[9,76],[34,80]]
accessInformation: Norwegian Polar Institute
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Tjenesten inneholder Geologiske kart i målestokkene 1:250 000 og 1:750 000. Kartgrunnlaget baserer seg fra Berggrunnskart over Svalbard i 1:250 000 og 1:750 000.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Geologi / Geology, Svalbard
type: Map Service
url:
tags: ["Berggrunn","Berggrunnsgeologi","Geologi","Svalbard","Geologiske enheter","Bergartsgrenser","Forkastninger","folder","Geology"]
culture: nb-NO
name: G_Geologi_Svalbard_Raster
guid: FCFF295D-29EA-4C40-B4E5-DB5E00AC7AA6
spatialReference: ETRS_1989_UTM_Zone_33N