ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMTS

Temadata/G_Geologi_Svalbard_S100_S250_Papir_Hs (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Dette er et rasterkart ("papirkart") likt den trykte serien "Geologisk kart over Svalbard" fra Norsk Polarinstitutt. Trykte kart er digitalisert, georeferert og lagt til en fjellskygge. Til sammen utgjør dette et kontinuerlig berggrunnsgeologisk kart som dekker hele Svalbard og Bjørnøya med det samme detaljnivået som papirkartene. Enkelte kartblad er ikke tilstrekkelig godt kartlagt til å publiseres i 1:100 000-skala, men i 2015 ble disse områdene publisert i Geoscience Atlas of Svalbard i skala 1:250 000. Kart fra denne boken er kombinert med geologiske kart fra hovedserien i dette "papirkartet". Et bilde av tegnforklaring for hvert enkelt kart kan nås via laget NP_S100_Geologi_kartblad_indeks.

Map Name: NP_S100_S250_Geologi_papir_hs

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Dette er et rasterkart ("papirkart") likt den trykte serien "Geologisk kart over Svalbard" fra Norsk Polarinstitutt. Trykte kart er digitalisert, georeferert og lagt til en fjellskygge. Til sammen utgjør dette et kontinuerlig berggrunnsgeologisk kart som dekker hele Svalbard og Bjørnøya med det samme detaljnivået som papirkartene. Enkelte kartblad er ikke tilstrekkelig godt kartlagt til å publiseres i 1:100 000-skala, men i 2015 ble disse områdene publisert i Geoscience Atlas of Svalbard i skala 1:250 000. Kart fra denne boken er kombinert med geologiske kart fra hovedserien i dette "papirkartet". Et bilde av tegnforklaring for hvert enkelt kart kan nås via laget NP_S100_Geologi_kartblad_indeks.

Copyright Text: Per Inge Myhre

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: true

Tile Info: Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 81920000

Max Scale: 20000

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates