ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: MOSJ_OSPAR (ID: 0)

Sub Layers: Name: MOSJ_OSPAR

Display Field:

Type: Group Layer

Geometry Type: null

Description: Datasettet består av start- og sluttpunkt for kartlegging av strandsøppel og linjene mellom disse. Fra 2011 er det lagt om til ny metodikk, og overvåkingen vil heretter bare foregå på Brucebukta og Luftskipodden (ny lokalitet).Tidligere ble også Breibogen og Isflakbukta overvåka (med MOSJ-metodikk). OSPAR- og MOSJlokaliteter har ulik overvåkingsmetodikk. * Brucebukta. I MOSJ blir ei 200 m lang strekning overvåka. I OSPAR blir ei 100 m lang strekning overvåka. * Luftskipodden. Kun OSPAR-overvåking. Her blir ei 1 km strekning grovovervåka og ei 100 m strekning detaljovervåka. Mer detaljer om overvåkingsmetodikk: http://www.miljostatus.no/Tema/Hav-og-kyst/Barentshavet/Indikatorer-barentshavet/Indikator-Strandsoppel/ MOSJ-strandsøppeldata: http://mosj.npolar.no/no/influence/pollution/indicators/beach_litter.html#param134

Copyright Text: © Sysselmannen på Svalbard.

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 0

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: false

Supports Statistics: false

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields: None


Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata