ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Temadata/Naturmiljo_Svalbard)

Fuglereservat (0)
RAMSAR_områder (1)
Naturvernområder (2)
Geotopvernområde Geotopvernområde
Nasjonalpark Nasjonalpark
Naturreservat Naturreservat
Sjøfugl (punkt) (5)
Verdi: 3 Verdi: 3
Hvalross (buffer) (6)
Verdi: 3 Verdi: 3
Sjøfugl (areal) (7)
Verdi: 3 Verdi: 3
Fuglereservat (8)
Verdi: 3 Verdi: 3
Benthos-stasjoner (10)
Verdi: 2 Verdi: 2
Sjøfugl (punkt) (11)
Verdi: 2 Verdi: 2
Svalbardrøye, anadrom (12)
Verdi: 2 Verdi: 2
Hvalross (13)
Verdi: 2 (Buffer) Verdi: 2 (Buffer)
Verdi: 2 (Sentrum) Verdi: 2 (Sentrum)
Steinkobbe (buffer) (14)
Verdi: 2 Verdi: 2
Sjøfugl (areal) (15)
Verdi: 2 Verdi: 2
Benthos-områder (16)
Verdi: 2 Verdi: 2
Kulturminner (17)
Verdi: 2 Verdi: 2
Benthos-stasjoner (19)
Verdi: 1 Verdi: 1
Hvalross (sentrum) (20)
Verdi: 1 Verdi: 1
Steinkobbe (sentrum) (21)
Verdi: 1 Verdi: 1
Benthos-områder (22)
Verdi: 1 Verdi: 1
Geotopvernområde (23)
Verdi: 1 Verdi: 1
Brefront i sjø (24)
Ospar MOSJ startsluttpunkt (27)
MOSJ MOSJ
Ospar Ospar
Ospar MOSJ strekning (28)
Strandrydding per år (29)
2001 - 2011 2001 - 2011
2012 2012
2013 2013