ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Arealplanområd Ny-Ålesund (ID: 7)

Name: Arealplanområd Ny-Ålesund

Display Field: OBJTYPE

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Arealplaner på Svalbard følger et forenklet system i forhold til arealplaner etter Plan- og bygningsloven. Det er kun et plannivå og det plansystemet er i seg selv enklere oppbygd. I Longyearbyen arealplanområde er Longyearbyen lokalstyre planmyndighet. I de andre arealplanområdene er Sysselmannen planmyndighet, men den aktuelle aktøren er planansvarlig. * Ny-Ålesund arealplanområde: Kings Bay as er planansvarlig * Sveagruva arealplanområde: Store norske Spitsbergen Grubekompani AS er planansvarlig. * Barentsburg arealplanområde: Trust Arkticugol er planansvarlig. * Coles bay arealplanområde: Trust Arkticugol er planansvarlig. * Pyramiden arealplanområde: Trust Arkticugol er planansvarlig. Alle arealplanområdene på Svalbard har gyldige arealplaner. I en del av områdene er det i tilleg utarbeidet en rekke delplaner

Copyright Text: ©Sysselmannen på Svalbard.

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 100001

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: true

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeNone

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata