ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Temadata/S_Arealplanomrader_Svalbard)

Grunnforurensning (1)
Deponi Deponi
Forurenset grunn Forurenset grunn
Kommunalt deponi Kommunalt deponi
Fuglereservat (2)
SikringssonerFlater (3)
ArealplanUtsnittLinje (4)
ArealplanLinjer (5)
Instrumentpark Instrumentpark
650 m sikringssone 650 m sikringssone
Plangrense Plangrense
Formalgrense Formalgrense
Veg Veg
Veg Veg
Veg Veg
ArealplanFlater (6)
IN - Industri, lager og forskningsbygg - eksisterende IN - Industri, lager og forskningsbygg - eksisterende
IF - Industri, lager og forskningsbygg - framtidig IF - Industri, lager og forskningsbygg - framtidig
BN - Bolig, kontor, allmennyttige formål og forskningsbugg - eksisterende BN - Bolig, kontor, allmennyttige formål og forskningsbugg - eksisterende
BF - Bolig, kontor, allmennyttige formål og forskningsbugg - framtidig BF - Bolig, kontor, allmennyttige formål og forskningsbugg - framtidig
G - Grøntområde innafor tettbebyggelsen G - Grøntområde innafor tettbebyggelsen
K - Kulturminneområde K - Kulturminneområde
N - Naturområde N - Naturområde
KNF - Kulturminne-, natur- og friluftsområder KNF - Kulturminne-, natur- og friluftsområder
F - Instrumentpark F - Instrumentpark
Veger Veger
FLY - Flyplass FLY - Flyplass
H - Havn H - Havn
S KNF - Skytebane S KNF - Skytebane
C - Camping C - Camping
T - Taubane T - Taubane
KNF ND - Nedslagsfelt for drikkevann KNF ND - Nedslagsfelt for drikkevann
SF - Restriksjonsområde rundt radionavigasjonsinstrument SF - Restriksjonsområde rundt radionavigasjonsinstrument
R - Restriksjonsområde rundt forskningsstasjon R - Restriksjonsområde rundt forskningsstasjon
NS - Naturområde i sjø/vassdrag NS - Naturområde i sjø/vassdrag
D - Naturområde i sjø/vassdrag D - Naturområde i sjø/vassdrag
HF - Ferdselsområde for havn HF - Ferdselsområde for havn
Arealplanområd Ny-Ålesund (7)
NyAOmråde NyAOmråde
Arealplanområder (8)
SvpOmråde SvpOmråde